Konkurrensen bland webbyråer är hård. Visserligen finns det också ett stort kundunderlag, men för att tillskansa sig kunder krävs det ganska tuff marknadsföring för många. Under ett event i USA sitter representanter för ett antal olika webbyråer och diskuterar hur man kan sticka ut i bruset.

En av representanterna, Michael, säger att något som har fungerat väl för honom är att arrangera events med fokus på områden inom branschen. Bland annat har de haft fokus på e-handel, specifika plattformar och annat som kan vara intressant för den målgrupp som de riktar sig till. Han säger att de håller i minst ett event varje kvartal, dit potentiella kunder gärna kommer.

Han säger även att de gärna gör det här tillsammans med andra företag som erbjuder liknande tjänster som hans webbyrå. Vidare understryker han att det egentligen inte handlar enbart om att marknadsföra firman, utan mer om att föra vidare kunskap. Genom att göra detta så kommer marknadsföringen ”på köpet”.

När eventet är klart är det viktigt att följa upp de potentiella kunderna. Det här kan till exempel göras genom att skicka information till dem, eller länkar till blogginlägg som är relevanta för kundens verksamhet, eller som är kopplat till det som eventet handlade om. Han menar att en stor fördel är att man får träffas i person först, vilket gör det enklare att bygga en relation.

Moderatorn frågar sedan vad som fungerar bäst på evenemangen – nätverkande eller att även hålla i presentationer. Michael svarar att hans webbyrå inte direkt fokuserar på direkt nätverkande. Istället är det väl utförda presentationer, fyllda med relevant fakta, som är det som fungerar bäst. Ibland så håller de i presentationerna med andra företag, till exempel SEO-byråer, och gör en föreläsning om hur en e-butik kan designas med SEO:n i åtanke.

En annan på scenen talar om mer okonventionella metoder att hitta kunder som webbyrå. Hon säger att hon fick en stor kund i en WC i Vita Huset. Hon säger att man aldrig vet vem man får chans att tala med – oavsett vilken miljö man befinner sig i. En annan på scen tillägger att flygplan är bra miljöer, eftersom de är ”stuck with you”.

Sedan börjar de tala om var man bäst placerar pengarna i en begränsad budget. En på scenen, Matt, svarar att deras webbyrå är datadriven och avsätter en viss procent av omsättningen just på marknadsföring.

Han berättar vidare att deras årliga planering har tre olika prognoser – en som är mest sannolik, en som förutsätter bästa möjliga utfall och en som förutsätter sämsta möjliga utfall. De tittar sedan på hur siffrorna har sett ut föregående år, och räknar på det värde som olika typer leads har gett dem. Han konstaterar att de kan få 100 leads genom en kanal – som kan vara mycket bra för en annan webbyrå i Göteborg, så som Squib Webbyrå – men för dem är en kanal med tre högkonverterande leads något som de föredrar. Det sistnämnda handlar då om stora leads med ett värde som sträcker sig över en lång period.