Det tar inte många minuter för en webbyrå att skapa en undersida på en webbplats. Det som tar tid är att göra den snygg och funktionell. Av den anledningen är det vanligt att olika paketlösningar skapas så som exempelvis ”2 – 5 sidor” eller ”10 – 15 sidor”. På detta sätt kan man välja det paket som passar bäst. Självklart går det vid ett senare skede att be om fler sidor mot en viss kostnad.

Vilka speciella funktioner behövs?

I likhet med hur design kan väljas utifrån färdiga mallar så kan även funktioner implementeras utifrån färdiga paket. Självklart tar det lite tid att lägga upp kontaktformulär, besöksräknare m.m. på en webbplats men det bör inte bli speciellt dyrt så länge man håller sig till funktioner som är vanliga och som därmed denna webbyrå implementerat flera gånger tidigare.

Behöver det däremot skapas mer avancerade funktioner så drar priset snabbt upp. I detta läge kan flera timmar behöva läggas ner på kodning och implementering av de nya funktionerna. Även här gäller alltså att ju enklare hemsida desto billigare blir det.

Har du text och bild eller behöver detta även skapas?

Har du alla bilder redan eller behöver du köpa in dessa? Kan du skriva all text själv eller behöver en skribent anlitas? Detta är även något som du behöver ta ställning till och som självklart påverkar slutpriset för hemsidan.